Operator Prelucrare Date cu Caracter Personal

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, S.C. DIVERS CREDIT S.R.L. este inregistrata si avizata de catre ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) cu numerele de inregistrare 10144 si 31510

(se va scrie numarul de inregistrare pentru activitatile/scopurile din prezenta Notificare)

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

S.C. DIVERS CREDIT S.R.L colectează și prelucrează date cu caracter personal în scopuri:

·de evidenţă a membrilor (cap VI pct.15) și de publicare a datelor de contact ale acestora pentru a facilita accesul publicului larg (clientilor/potentialilor clienti - cap VI pct.1) la serviciile de consultanta financiara (cap IV pct. 21 - servicii financiar bancare) si imobiliara (cap IV pct. 21 - tranzactii imobiliare);

·de evidenţă a vizitatorilor si abonatilor (cap VI pct. 13 si 21) la serviciile de informare electronica periodica (de tip newsletter) și de publicare a identitatii acestora pentru a le facilita obtinerea de discounturi de la firmele partenere in Clubul National Magazin (http://www.national-magazin.ro/club-b2b/);

·reclama, marketing si publicitate (cap IV pct. 4) pentru produsele si serviciile proprii precum si pentru cele ale firmelor partenere in Clubul National Magazin (http://www.national-magazin.ro/club-b2b/);

·  educatie si cultura  (cap IV pct.6) – din dorinta de a realiza o informare cat mai corecta, prin intermediul platfomelor web  http://www.divers-credit.ro/, http://www.national-magazin.ro/ si http://www.apartamente-case-bucuresti.ro/ , S.C. DIVERS CREDIT S.R.L. aduce in fata publicului larg informatii de actualitate din domeniul cultural si de afaceri (inclusiv financiar-bancar si imobiliar) 

 

Pentru indeplinirea obiectivelor/scopurilor enumerate mai sus, la datele cu caracter personal pot avea acces :

1.                  partenerii contractuali ai operatorului – in vederea indeplinirii in cele mai bune conditii a serviciilor de consultanta financiara si imobiliara;

2.                  furnizorii de servicii si bunuri – pentru verificarea identitatii in vederea

aplicarii discounturilor in baza parteneriatelor semnate in cadrul Clubului National Magazin (http://www.national-magazin.ro/club-b2b/);

3.                  societatile bancare – datele ce se regasesc in documentatia depusa in vederea obtinerii formei de finantare solicitate de catre client;

4.                 birourile de credit - datele ce se regasesc in documentatia depusa in vederea obtinerii formei de finantare solicitate de catre client.

 

Principalele drepturi conferite de Legea nr. 677/2001 persoanelor vizate sunt:

·dreptul de acces la date;

·dreptul de intervenţie asupra datelor;

·dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

·dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor personale, inclusiv de a solicita ştergerea datelor, drepturi care pot fi exercitate prin depunerea unei cereri scrise, datată şi semnată, trimisa electronic catre SC DIVERS CREDIT SRL, reprezentata de catre Ciprian-Andrei Hogas (office@divers-credit.ro) ;

·dreptul de a se adresa justiţiei.

 

Observaţie:

1. *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
2. *orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

Cu deosebit respect,

 

                              Ciprian – Andrei HOGAS

              Director General

                              S.C.  DIVERS CREDIT S.R.L.evo red 7000 | Apartamente noi Bucuresti
Echipa noastra

Alice Albulescu

Catalin Dinu

Andrei Hogas


Partenerii nostri