APARTAMENTE NOI SINCAI - DA VINCI TINERETULUI RESIDENCE 1

Apartamente noi disponibile

 

Studio

F 22
 
2
51.03 mpu
6.72 mpu
0 €

450 € - chirie

-
O 88
(plan
M
31.00 mpu
1.00 mpu
59 500 €

450 € - chirie

-
P 4bis
 
P
36.48 mpu
0.00 mpu
0 €

450 € - chirie

-
* Preturile afisate Nu contin TVA
 

Apartament 2 camere

V 95
(plan
M
52.00 mpu
1.00 mpu
88 500 €

575 € - chirie

-
K 85
(plan
M
54.11 mpu
1.00 mpu
88 500 €

575 € - chirie

-
* Preturile afisate Nu contin TVA
 

Apartament 3 camere

M 87
(plan
M
71.00 mpu
2.23 mpu
99 500 €

690 € - chirie

-
L 86
(plan
M
71.00 mpu
3.10 mpu
99 500 €

690 € - chirie

-
* Preturile afisate Nu contin TVA


Apartamente noi vandute

 

Garsoniera

O
Vandut 
M
30.57 mpu
0.58 mpu
38 900 €
-
16
Vandut 
1
29.07 mpu
6.57 mpu
47 600 €
-
24
Vandut 
2
29.07 mpu
6.57 mpu
47 600 €
-
32
Vandut 
3
29.07 mpu
6.57 mpu
47 600 €

450 € - chirie

-
48
Vandut 
5
29.07 mpu
6.57 mpu
47 600 €

450 € - chirie

-
78/P
Vandut 
M
35.54 mpu
0.58 mpu
42 790 €
-
79/Q
Vandut 
M
32.78 mpu
0.58 mpu
41 900 €
-
80/R
Vandut 
M
33.61 mpu
0.58 mpu
42 790 €
-
83/U
Vandut 
M
31.18 mpu
0.58 mpu
41 900 €
-
* Preturile afisate sunt: Nu contin TVA
 

1 camera

89
Vandut 
M
35.54 mpu
0.58 mpu
42 790 €
-
* Preturile afisate sunt: Nu contin TVA
 

Apartament 2 camere

H 56
Vandut 
6
58.70 mpu
7.39 mpu
97 000 €

580 € - chirie

-
1
Vandut 
P
55.96 mpu
5.21 mpu
73 900 €
-
2
Vandut 
P
56.08 mpu
0.00 mpu
62 900 €
-
3
Vandut 
P
61.10 mpu
4.57 mpu
72 900 €
-
6
Vandut 
P
51.44 mpu
7.33 mpu
73 900 €
-
8
Vandut 
P
51.30 mpu
7.39 mpu
73 900 €
-
14
Vandut 
1
52.11 mpu
7.33 mpu
73 900 €
-
22
Vandut 
2
51.44 mpu
7.33 mpu
73 900 €
-
30
Vandut 
3
51.44 mpu
7.33 mpu
73 900 €
-
33
Vandut 
4
55.96 mpu
5.21 mpu
73 900 €
-
38
Vandut 
4
51.44 mpu
7.33 mpu
73 900 €
-
40
Vandut 
4
51.30 mpu
7.39 mpu
73 900 €
-
46
Vandut 
5
51.44 mpu
7.33 mpu
73 900 €
-
49
Vandut 
6
55.96 mpu
5.21 mpu
73 900 €
-
54
Vandut 
6
51.44 mpu
7.33 mpu
73 900 €
-
56
Vandut 
6
51.30 mpu
7.39 mpu
73 900 €
-
57
Vandut 
7
55.96 mpu
5.21 mpu
73 900 €
-
62
Vandut 
7
51.44 mpu
7.33 mpu
73 900 €

550 € - chirie

-
64
Vandut 
7
51.30 mpu
7.39 mpu
73 900 €
-
65
Vandut 
8
55.96 mpu
5.21 mpu
73 900 €
-
70
Vandut 
8
51.44 mpu
7.33 mpu
73 900 €
-
72
Vandut 
8
51.30 mpu
7.39 mpu
73 900 €
-
74/L
Vandut 
M
54.82 mpu
0.58 mpu
65 900 €
-
81/S
Vandut 
M
50.55 mpu
0.58 mpu
63 900 €
-
82
Vandut 
9
51.44 mpu
7.33 mpu
73 900 €
-
84
Vandut 
9
51.30 mpu
7.08 mpu
73 900 €
-
85
Vandut 
M
53.11 mpu
0.58 mpu
61 900 €
-
86
Vandut 
M
68.82 mpu
3.10 mpu
76 900 €
-
95
Vandut 
M
52.28 mpu
0.58 mpu
65 000 €

530 € - chirie

-
* Preturile afisate sunt: Nu contin TVA
 

Apartament 3 camere

M
Vandut 
M
72.66 mpu
4.73 mpu
98 000 €

730 € - chirie

NV
4
Vandut 
P
68.08 mpu
7.46 mpu
85 900 €
-
5
Vandut 
P
72.66 mpu
4.73 mpu
81 900 €
-
7
Vandut 
P
69.81 mpu
5.60 mpu
85 900 €
-
9*
Vandut 
1
77.74 mpu
4.57 mpu
85 900 €
-
10
Vandut 
1
71.52 mpu
8.87 mpu
88 900 €
-
11
Vandut 
1
70.12 mpu
18.96 mpu
91 900 €
-
12
Vandut 
1
68.70 mpu
7.46 mpu
85 900 €
-
13
Vandut 
1
73.49 mpu
4.73 mpu
85 900 €
-
15
Vandut 
1
70.43 mpu
5.60 mpu
87 900 €
-
17*
Vandut 
2
77.74 mpu
4.57 mpu
85 900 €
-
18
Vandut 
2
71.52 mpu
6.13 mpu
87 900 €
-
19
Vandut 
2
69.53 mpu
7.08 mpu
83 900 €
-
20
Vandut 
2
68.08 mpu
7.46 mpu
83 900 €
-
21
Vandut 
2
72.66 mpu
4.73 mpu
85 900 €
-
23
Vandut 
2
69.81 mpu
5.60 mpu
85 900 €
-
25*
Vandut 
3
77.74 mpu
4.57 mpu
85 900 €
-
26
Vandut 
3
71.52 mpu
6.13 mpu
83 900 €
-
27
Vandut 
3
69.53 mpu
7.08 mpu
87 900 €
-
28
Vandut 
3
68.08 mpu
7.46 mpu
83 900 €
-
29
Vandut 
3
72.66 mpu
4.73 mpu
85 900 €
-
31
Vandut 
3
69.81 mpu
5.60 mpu
85 900 €
-
34
Vandut 
4
71.52 mpu
6.13 mpu
83 900 €
-
35
Vandut 
4
69.53 mpu
7.08 mpu
87 900 €
-
36
Vandut 
4
68.08 mpu
7.46 mpu
83 900 €
-
37
Vandut 
4
72.66 mpu
4.73 mpu
85 900 €
-
39
Vandut 
4
69.81 mpu
5.60 mpu
85 900 €
-
41*
Vandut 
5
77.74 mpu
4.57 mpu
85 900 €
-
42
Vandut 
5
71.52 mpu
6.13 mpu
87 900 €
-
43
Vandut 
5
69.53 mpu
7.08 mpu
87 900 €
-
44
Vandut 
5
68.08 mpu
7.46 mpu
88 000 €

730 € - chirie

-
45
Vandut 
5
72.66 mpu
4.73 mpu
85 900 €
-
47
Vandut 
5
69.81 mpu
5.60 mpu
82 900 €
-
50
Vandut 
6
71.52 mpu
6.13 mpu
87 900 €
-
51
Vandut 
6
69.53 mpu
7.08 mpu
85 900 €
-
52
Vandut 
6
68.08 mpu
7.46 mpu
85 900 €
-
53
Vandut 
6
72.66 mpu
4.73 mpu
85 900 €
-
55
Vandut 
6
69.81 mpu
5.60 mpu
85 900 €
-
58
Vandut 
7
71.52 mpu
6.13 mpu
83 900 €
-
59
Vandut 
7
69.53 mpu
7.08 mpu
85 900 €
-
60
Vandut 
7
68.08 mpu
7.46 mpu
83 900 €
-
61
Vandut 
7
72.66 mpu
4.73 mpu
85 900 €
-
63
Vandut 
7
69.81 mpu
5.60 mpu
82 900 €
-
66
Vandut 
8
71.52 mpu
6.13 mpu
83 900 €
-
67
Vandut 
8
69.53 mpu
7.08 mpu
85 900 €
-
68
Vandut 
8
68.08 mpu
7.46 mpu
83 900 €
-
69
Vandut 
8
72.66 mpu
4.73 mpu
85 900 €
-
71
Vandut 
8
69.81 mpu
5.60 mpu
82 900 €
-
77
Vandut 
9
77.74 mpu
4.57 mpu
85 900 €
-
78
Vandut 
9
72.52 mpu
6.13 mpu
87 900 €
-
79
Vandut 
9
70.12 mpu
7.08 mpu
87 900 €
-
80
Vandut 
9
69.53 mpu
7.48 mpu
87 900 €
-
83
Vandut 
9
75.40 mpu
5.60 mpu
87 900 €
-
87
Vandut 
M
68.64 mpu
2.23 mpu
82 000 €

730 € - chirie

-
* Preturile afisate sunt: Nu contin TVA


Apartamente noi Bucuresti


evo cu frunza mare | Apartamente noi Bucuresti
Echipa noastra

Alice Albulescu

Andrei Hogas


Partenerii nostri