APARTAMENTE NOI GIURGIULUI - PROGRESULUI RESIDENCE

Apartamente noi disponibileApartamente noi vandute

 

Garsoniera

2
Vandut 
DS
32.29 mpu
0.00 mpu
23 000 €
-
7
Vandut 
P
33.43 mpu
0.00 mpu
30 087 €
-
12
Vandut 
1
35.15 mpu
1.71 mpu
35 150 €
-
18
Vandut 
2
33.34 mpu
1.71 mpu
35 150 €
-
24
Vandut 
3
33.66 mpu
1.89 mpu
35 550 €
-
30
Vandut 
4
33.34 mpu
1.71 mpu
33 150 €
-
36
Vandut 
5
33.66 mpu
1.89 mpu
35 550 €
-
42
Vandut 
6
33.66 mpu
1.89 mpu
33 800 €
-
* Preturile afisate sunt: contin TVA
 

Apartament 2 camere

1
Vandut 
DS
48.40 mpu
0.00 mpu
36 300 €
-
3
Vandut 
DS
46.96 mpu
0.00 mpu
35 220 €
-
4
Vandut 
DS
53.87 mpu
0.00 mpu
37 700 €
-
5
Vandut 
DS
51.55 mpu
0.00 mpu
36 000 €
-
6
Vandut 
P
46.42 mpu
6.12 mpu
47 200 €
-
8
Vandut 
P
47.54 mpu
0.00 mpu
42 700 €
-
9
Vandut 
P
48.69 mpu
5.33 mpu
48 700 €
-
11
Vandut 
1
46.15 mpu
6.15 mpu
52 300 €
-
13
Vandut 
1
49.13 mpu
3.76 mpu
52 890 €
-
14
Vandut 
1
43.57 mpu
3.22 mpu
46 790 €
-
15
Vandut 
1
49.33 mpu
5.18 mpu
54 510 €
-
17
Vandut 
2
46.49 mpu
6.11 mpu
52 510 €
-
19
Vandut 
2
49.09 mpu
3.76 mpu
52 850 €
-
20
Vandut 
2
43.57 mpu
3.22 mpu
46 790 €
-
21
Vandut 
2
49.43 mpu
5.48 mpu
54 610 €
-
23
Vandut 
3
46.36 mpu
6.15 mpu
52 510 €
-
25
Vandut 
3
48.77 mpu
3.76 mpu
52 530 €
-
26
Vandut 
3
43.57 mpu
3.22 mpu
46 790 €
-
27
Vandut 
3
49.43 mpu
5.18 mpu
54 610 €
-
29
Vandut 
4
46.55 mpu
6.15 mpu
52 300 €
-
31
Vandut 
4
49.14 mpu
3.76 mpu
52 890 €
-
32
Vandut 
4
43.57 mpu
3.22 mpu
47 000 €
-
33
Vandut 
4
49.43 mpu
5.18 mpu
54 600 €
-
35
Vandut 
5
46.66 mpu
6.15 mpu
52 800 €
-
37
Vandut 
5
49.14 mpu
3.76 mpu
52 890 €
-
38
Vandut 
5
43.57 mpu
3.22 mpu
47 000 €
-
39
Vandut 
5
49.86 mpu
5.18 mpu
55 000 €
-
41
Vandut 
6
46.82 mpu
6.15 mpu
50 321 €
-
43
Vandut 
6
49.14 mpu
3.76 mpu
50 200 €
-
44
Vandut 
6
44.12 mpu
3.11 mpu
44 700 €
-
45
Vandut 
6
49.88 mpu
5.18 mpu
52 300 €
-
* Preturile afisate sunt: contin TVA
 

Apartament 3 camere

10
Vandut 
P
60.56 mpu
0.00 mpu
54 500 €
-
16
Vandut 
1
66.88 mpu
5.03 mpu
71 910 €
-
22
Vandut 
2
66.68 mpu
4.89 mpu
71 510 €
-
28
Vandut 
3
66.81 mpu
4.89 mpu
71 700 €
-
34
Vandut 
4
66.81 mpu
5.09 mpu
71 700 €
-
40
Vandut 
5
66.89 mpu
5.09 mpu
71 800 €
-
46
Vandut 
6
66.89 mpu
5.09 mpu
68 300 €
-
* Preturile afisate sunt: contin TVA
 

Penthouse

47
Vandut 
7
101.79 mpu
253.00 mpu
150 000 €
-
* Preturile afisate sunt: contin TVA


Apartamente noi Bucuresti


evo red 7000 | Apartamente noi Bucuresti
Echipa noastra

Alice Albulescu

Andrei Hogas


Partenerii nostri