APARTAMENTE NOI VITAN - DRISTOR RESIDENTIAL 2

Apartamente noi disponibileApartamente noi vandute

 

Apartament 3 camere - Scara A

17
Vandut 
Mz
76.36 mpu
5.83 mpu
125 000 €
-
18
Vandut 
Mz
74.26 mpu
5.55 mpu
122 000 €
-
26
Vandut 
1
76.36 mpu
5.83 mpu
125 000 €
-
27
Vandut 
1
74.26 mpu
5.55 mpu
122 000 €
-
35
Vandut 
2
76.36 mpu
5.83 mpu
125 000 €

121 000 €

-
36
Vandut 
2
74.26 mpu
5.55 mpu
122 000 €

118 000 €

-
44
Vandut 
3
76.36 mpu
5.83 mpu
125 000 €

121 000 €

-
45
Vandut 
3
74.26 mpu
5.55 mpu
122 000 €

118 000 €

-
53
Vandut 
4
76.36 mpu
5.83 mpu
125 000 €
-
54
Vandut 
4
74.26 mpu
5.55 mpu
122 000 €
-
* Preturile afisate sunt: contin TVA
 

Apartament 3 camere - Scara B

71
Vandut 
Mz
76.36 mpu
5.83 mpu
125 000 €
-
72
Vandut 
Mz
74.26 mpu
5.55 mpu
122 000 €
-
80
Vandut 
1
76.36 mpu
5.83 mpu
125 000 €

121 000 €

-
81
Vandut 
1
74.26 mpu
5.55 mpu
122 000 €

118 000 €

-
89
Vandut 
2
76.36 mpu
5.83 mpu
125 000 €

121 000 €

-
90
Vandut 
2
74.26 mpu
5.55 mpu
122 000 €

118 000 €

-
98
Vandut 
3
76.36 mpu
5.83 mpu
125 000 €

121 000 €

-
99
Vandut 
3
74.26 mpu
5.55 mpu
122 000 €

118 000 €

-
107
Vandut 
4
76.36 mpu
5.83 mpu
125 000 €
-
108
Vandut 
4
74.26 mpu
5.55 mpu
122 000 €
-
* Preturile afisate sunt: contin TVA
 

Apartament 2 camere - Scara B

55
Vandut 
Parter
46.22 mpu
5.65 mpu
73 000 €
-
56
Vandut 
Parter
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €
-
57
Vandut 
Parter
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €
-
58
Vandut 
Parter
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €
-
59
Vandut 
Parter
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €
-
60
Vandut 
Parter
46.22 mpu
5.65 mpu
73 000 €
-
61
Vandut 
Parter
56.24 mpu
4.67 mpu
85 500 €
-
62
Vandut 
Parter
64.11 mpu
5.83 mpu
98 000 €
-
63
Vandut 
Parter
57.20 mpu
4.67 mpu
87 000 €
-
64
Vandut 
Mz
46.22 mpu
5.65 mpu
73 000 €

67 500 €

-
65
Vandut 
Mz
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €

76 000 €

-
66
Vandut 
Mz
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €

79 500 €

-
67
Vandut 
Mz
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €

79 500 €

-
68
Vandut 
Mz
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €

76 000 €

-
69
Vandut 
Mz
46.22 mpu
5.65 mpu
73 000 €

67 500 €

-
70
Vandut 
Mz
52.11 mpu
5.55 mpu
81 000 €

78 000 €

-
73
Vandut 
1
46.28 mpu
5.65 mpu
73 000 €

67 500 €

-
74
Vandut 
1
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €

76 000 €

-
75
Vandut 
1
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €

79 500 €

-
76
Vandut 
1
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €

79 500 €

-
77
Vandut 
1
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €

76 000 €

-
78
Vandut 
1
46.22 mpu
5.65 mpu
73 000 €

67 500 €

-
79
Vandut 
1
52.11 mpu
5.55 mpu
81 000 €

78 000 €

-
82
Vandut 
2
46.22 mpu
5.65 mpu
73 000 €

67 500 €

-
83
Vandut 
2
49.98 mpu
6.00 mpu
78 000 €

76 000 €

-
84
Vandut 
2
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €

79 500 €

-
85
Vandut 
2
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €

79 500 €

-
86
Vandut 
2
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €

76 000 €

-
87
Vandut 
2
46.22 mpu
5.65 mpu
73 000 €

67 500 €

-
88
Vandut 
2
52.11 mpu
5.55 mpu
81 000 €

78 000 €

-
91
Vandut 
3
46.22 mpu
5.65 mpu
73 000 €

67 500 €

-
92
Vandut 
3
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €

76 000 €

-
93
Vandut 
3
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €

79 500 €

-
94
Vandut 
3
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €

79 500 €

-
95
Vandut 
3
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €

76 000 €

-
96
Vandut 
3
46.22 mpu
5.65 mpu
73 000 €

67 500 €

-
97
Vandut 
3
52.11 mpu
5.55 mpu
81 000 €

78 000 €

-
100
Vandut 
4
46.22 mpu
5.65 mpu
73 000 €

67 500 €

-
101
Vandut 
4
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €

76 000 €

-
102
Vandut 
4
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €

79 500 €

-
103
Vandut 
4
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €

79 500 €

-
104
Vandut 
4
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €

76 000 €

-
105
Vandut 
4
46.22 mpu
5.65 mpu
73 500 €

67 500 €

-
106
Vandut 
4
52.11 mpu
5.55 mpu
81 000 €

78 000 €

-
115
Vandut 
5
52.47 mpu
131.70 mpu
110 000 €

100 000 €

SV
116
Vandut 
5
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €
S
117
Vandut 
5
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €
S
118
Vandut 
5
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €
N
119
Vandut 
5
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €
N
120
Vandut 
5
52.47 mpu
130.88 mpu
110 000 €

100 000 €

NV
* Preturile afisate sunt: contin TVA
 

Apartamente 2 camere - Scara A

1
Vandut 
P
46.22 mpu
5.65 mpu
73 000 €

70 500 €

-
2
Vandut 
P
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €
-
3
Vandut 
P
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €
-
4
Vandut 
P
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €
-
5
Vandut 
P
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €
-
6
Vandut 
P
46.22 mpu
5.65 mpu
73 000 €
-
7
Vandut 
P
56.24 mpu
4.67 mpu
85 500 €
-
8
Vandut 
P
64.11 mpu
5.83 mpu
98 000 €
-
9
Vandut 
P
57.20 mpu
4.67 mpu
87 000 €
-
10
Vandut 
Mz
46.22 mpu
5.65 mpu
73 000 €

67 500 €

-
11
Vandut 
Mz
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €

76 000 €

-
12
Vandut 
Mz
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €

79 500 €

-
13
Vandut 
Mz
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €

79 500 €

-
14
Vandut 
Mz
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €
-
15
Vandut 
Mz
46.22 mpu
5.65 mpu
73 000 €
-
16
Vandut 
Mz
52.11 mpu
5.55 mpu
81 000 €
-
19
Vandut 
1
46.22 mpu
5.65 mpu
73 000 €

67 500 €

-
20
Vandut 
1
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €

76 000 €

-
21
Vandut 
1
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €

79 500 €

-
22
Vandut 
1
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €

79 500 €

-
23
Vandut 
1
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €

76 000 €

-
24
Vandut 
1
46.22 mpu
5.65 mpu
73 000 €

70 500 €

-
25
Vandut 
1
52.11 mpu
5.55 mpu
81 000 €

78 000 €

-
28
Vandut 
2
46.22 mpu
5.65 mpu
73 000 €

67 500 €

-
29
Vandut 
2
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €

76 000 €

-
30
Vandut 
2
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €

79 500 €

-
31
Vandut 
2
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €

79 500 €

-
32
Vandut 
2
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €

76 000 €

-
33
Vandut 
2
46.22 mpu
5.65 mpu
73 000 €

70 500 €

-
34
Vandut 
2
52.11 mpu
5.55 mpu
81 000 €

78 000 €

-
37
Vandut 
3
46.22 mpu
5.65 mpu
73 000 €

67 500 €

-
38
Vandut 
3
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €

73 000 €

-
39
Vandut 
3
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €

79 500 €

-
40
Vandut 
3
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €

79 500 €

-
41
Vandut 
3
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €

76 000 €

-
42
Vandut 
3
46.22 mpu
5.65 mpu
73 000 €
-
43
Vandut 
3
52.11 mpu
5.55 mpu
81 000 €

78 000 €

-
46
Vandut 
4
46.22 mpu
5.65 mpu
73 000 €

67 500 €

-
47
Vandut 
4
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €

76 000 €

-
48
Vandut 
4
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €

79 500 €

-
49
Vandut 
4
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €

79 500 €

-
50
Vandut 
4
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €

76 000 €

-
51
Vandut 
4
46.22 mpu
5.65 mpu
73 000 €
-
52
Vandut 
4
52.11 mpu
5.55 mpu
81 000 €
-
109
Vandut 
5
52.47 mpu
131.70 mpu
125 000 €
SE
110
Vandut 
5
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €
S
111
Vandut 
5
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €
S
112
Vandut 
5
52.85 mpu
6.00 mpu
82 500 €
N
113
Vandut 
5
49.98 mpu
6.00 mpu
78 500 €
N
114
Vandut 
5
52.47 mpu
130.88 mpu
110 000 €

100 000 €

NE
* Preturile afisate sunt: contin TVA


Apartamente noi Bucuresti


evo red 7000 | Apartamente noi Bucuresti
Echipa noastra

Antoanela Vulpe

Andrei Hogas


Partenerii nostri